Dnes je 26.05.2019

Banská Bystrica bude mať Akciu za krajšie mesto

Prvé teplejšie dni sa v Banskej Bystrici vždy spájajú s celomestským jarným upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto.

Prvé teplejšie dni sa v Banskej Bystrici vždy spájajú s celomestským jarným upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto. Ruku k dielu pravidelne pridávajú aj samotní Banskobystričania, ktorí sa s obľubou zapájajú do akcie a skrášľujú okolie svojich domovov. V prípade priazne počasia by sa akcia mala stihnúť už pred veľkonočnými sviatkami.

Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, škôl základného  a stredného stupňa, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív.

V prípade výrazne nepriaznivých podmienok  (dážď, podmočený terén, silný vietor, sneženie, a pod.)  bude stanovený náhradný termín. Vedenie mesta žiada obyvateľov , aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a podobne.  Akcia za krajšie mesto má v Banskej Bystrici svoju tradíciu a teší sa obľube.

Čítajte aj:

Na Slovensku bolo viac poistných podvodov

 

 

zdroj Banská Bystrica

foto ilustračné

-news-
13. 03. 2019


comments powered by Disqus