Dnes je 18.08.2019

Boj proti korupcii, ochránia oznamovateľov?

Vláda chce stále bojovať proti korupcii a pripravuje sa niekoľko opatrení. Niektoré budú aj kontraproduktívne, pretože sa môže narušiť ochrana oznamovateľa.

Boj proti korupcii je podľa slov slovenských vládnych predstaviteľov ich prioritou. Vzniklo už niekoľko protikorupčných balíčkov, no ešte stále to nie je na Slovensku v tejto problematike ideálne. Korupcia a bola a bude, no je otázne do akej miery bude na Slovensku tolerovaná, prípadne do akej miery sa bude potláčať. Niektoré opatrenia vlády sú ale v boji proti korupcii kontraproduktívne.

Okrem práce vyšetrovateľov a získavania dôkazov je mimoriadne dôležitá aj ochrana oznamovateľov. Tu nastáva zásadný problém, vládni politici prišli s nápadom, že policajti už nebudú musieť riešiť, či preverovať všetky anonymné podnety a trestné oznámenia. Podľa koaličných politikov boli takto policajti vyťažovaní. Na druhej strane oznamovateľ takéhoto podnetu nemusel cítiť obavu z prezradenia jeho identity. Práve táto obava mnohých odrádzala a vyzerá to tak, že bude odrádzať.

Po novom to má fungovať tak, že ak aj dôjde k anonymnému podnetu, je na samotnom policajtovi, či sa bude daným nahlásením vôbec  zaoberať. Polícia dostane v tomto voľnejšiu ruku a politici chcú takto zefektívniť a zrýchliť prácu polície, ktorá si má sama vyselektovať to, čím sa bude zaoberať. Nechcem nikomu z radov polície krivdiť, ale tu môže nastať pomerne veľký problém.

Odmietnuť sa z dôvodu anonymného podania môže aj také oznámenie, ktoré sa zakladá na pravde a prípadný trestný čin bude takýmto spôsobom prehliadnutý. Ak si bude chcieť byť oznamovateľ istý, že sa jeho podaním bude polícia zaoberať, podanie nebude môcť byť anonymné a tu nastáva obava z možného prezradenia identity, hoci by sa niečo také nemalo stávať. Ako som už spomenul, toto môže odrádzať mnohých ľudí.

Ak chceme na Slovensku zavádzať niečo podobné, tak v tom prípade sa musí zaviesť účinný mechanizmus na ochranu týchto osôb. Ten nám zatiaľ chýba a ešte takéto riešenie žiadna z koaličných strán neavizovala. Ochrana oznamovateľa je mimoriadne dôležitým prvkom, ktorý výrazne pomôže v boji proti korupcii. Inak rôzne opatrenia akejkoľvek vlády nebudú mať požadovaný efekt a takýto funkčný zákon by si Slovensko konečne zaslúžilo.

 

 

foto ilustračné

-Miroslav Vavra-
23. 12. 2018


comments powered by Disqus