Dnes je 25.06.2019

Bratislava bude pokračovať v revitalizácii parkov

V hlavnom meste dokončili revitalizáciu parku, no v úpravách sa na mnohých miestach pokračuje ďalej.

Hlavné mesto dokončilo revitalizáciu parčíka medzi ulicami Záhradnícka a Jégeho. Okrem nových trvalkových záhonov boli v parku opravené lavičky a orezané stromy a kry. Aktuálne mesto začína aj s prácami vo vnútrobloku na Šustekovej v Petržalke, kde pribudnú nové stromy, nové záhony a lavičky. Paralelne prebiehajú aj práce na Kamennom námestí, Námestí slobody a drobné čistiace práce po meste.

Parčík medzi Záhradníckou a Jégeho už zdobia tieňomilné trvalky, akými sú napríklad pachysandra, heuchera, veternica, bergenia, lupina či čistec. Okrem toho hlavné mesto nanovo natrelo a upravilo lavičky či orezalo stromy a kry v blízkom okolí. Parčík bude udržiavaný priebežnou zálievkou záhonov, aby mohli rastliny v budúcom roku rásť a kvitnúť.

Tento týždeň hlavné mesto začína práce vo vnútrobloku na Šustekovej ulici v Petržalke, kde bude vysádzať nové stromy, medzi nimi okrasná slivka, magnólia, rakytník či pagaštan. Takisto bude vysádzať okrasné a ovocné kry – orgován, imelovník, bradavec či maliny, černice a ríbezle. A v neposlednom rade ich doplnia trvalky, okrasné trávy a cibuľoviny, a to levanduľa, železník, šalvia, mliečnik, palina či narcisy a cesnaky.

Paralelne mesto pracuje aj na ďalších  parkoch a na verejných priestranstvách. Minulý týždeň pracovníci hlavného mesta čistili parčík na komunikácii Mlynské nivy, kde orezávali zeleň, čistili chodníky a upravovali celý priestor. Okrem toho realizovali podobné práce aj na Župnom námestí či pri ceste Kutlíkova-Dolnozemská, kde pracovníci mesta okrem úpravy zelene čistili žľaby od nečistôt a nánosov.

Momentálne tiež pokračujú práce na revitalizácii Kamenného námestia a Námestia slobody, ktoré patria medzi jedny z najdôležitejších verejných priestorov v meste. Na Kamennom námestí mesto realizuje revitalizáciu zelených plôch, dokončuje závlahový systém a demontuje staré lavičky, ktoré nahradí novými. Nedávno boli vykonané aj dôležité kroky k záchrane a podpore veľkého solitérneho stromu – Paulownia, ktorý obohacuje námestie už mnoho rokov a je jeho symbolom.

Na Námestí slobody sa ukončujú práce na workoutovom ihrisku a začínajú sa práce na vybudovaní trávnatého záhonu. Na námestí sú vysadené aj nové pobytové trávniky, ktoré budú počas letných mesiacov vhodné na rodinný piknik či na rôzne formy cvičenia. „Pokračujeme v revitalizáciách dôležitých verejných priestorov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Paralelne tiež pracujeme aj na bežných úpravách, čisteniach či drobných revitalizáciách v meste, ktoré prispievajú k celkovému zlepšenie kvality života v Bratislave,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

 

zdroj Bratislava

foto ilustračné

-news-
10. 10. 2018


comments powered by Disqus