Dnes je 18.07.2019

Bratislavčania vybrali víťazné projekty občianskeho rozpočtu

Bratislavčania si vybrali projekty občianskeho rozpočtu, vieme čo chcú obyvatelia hlavného mesta.

V závere minulého roka mali Bratislavčania možnosť hlasovať o projektoch z Burzy nápadov, ktoré by chceli realizovať z finančných prostriedkov hlavného mesta. Do hlasovania pre rok 2019 bolo vzhľadom na možnosti ich realizovateľnosti, kompetencie a dostupné finančné prostriedky zaradených len 6 projektov. Finančné prostriedky vyčlenené pre občiansky rozpočet v celkovej výške 50 000 eur budú rozdeľované pomerom na základe počtu hlasov, ktoré občania odovzdajú pre projekt, ktorý chcú podporiť.

Hlasovanie o občianskom rozpočte pre rok 2019 je už ukončené, pričom verejnosť hlasovala priamo na webovej stránke hlavného mesta alebo osobne v budove bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí. Hlasovať mohol každý Bratislavčan nad 15 rokov, hlasovať bolo možné len jedenkrát.

Výsledky hlasovania a rozdelenie prostriedkov na základe počtu hlasov pre projekty Občianskeho rozpočtu 2019:

Životné prostredie

- pitná fontána v parku s počtom 42 hlasov získala 1 538 €

- riešenie problému ferálnych mačiek s počtom 689 hlasov získalo 25 154 €

- výsadba stromov v Petržalke s počtom 159 hlasov získala 5 809 €

- zachytávanie dažďovej vody s počtom 191 hlasov získalo 6 977 €

Kultúra a šport

- kultúrno – vzdelávací projekt s divadlom Malá scéna s počtom 28 hlasov získal 1 027 €

Doprava a komunikácie

- projekt Bez bariér za zdravím s počtom 260 hlasov získal 9 495 €

Víťazné projekty budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Do burzy nápadov Bratislavčania prišlo spolu 25 návrhov projektov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta.

Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií. V októbri sa konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch, ktoré boli následne rozdelené do 3 kategórií – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne. Na základe toho bolo vybraných 6 víťazných projektov – 4 pre oblasť životného prostredia, 1 pre oblasť kultúry a športu a 1 pre oblasť dopravy a komunikácií.

Čítajte aj:

Čo sme vyvádzali počas vianočných sviatkov a Silvestra?

 

 

zdroj Bratislava

foto ilustračné

-news-
01. 01. 2019


comments powered by Disqus