Dnes je 17.05.2022

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala Liptovská Teplička

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 obci Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr.

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014. Laureátom sa stala obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Cenu víťaznej obci odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Liptovská Teplička bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnej súťaži Cena Rady Európy za krajinu 2015.

„Minulý týždeň sme mali na Slovensku návštevu, predsedu Európskej environmentálnej agentúry, ktorý povedal, že nám závidí to, čo tu máme. Tie kúsky našej vzácnej prírody, ktorá je ešte nedotknutá, sú myslím že tým, čo môžeme prezentovať navonok v rámci Ceny Rady Európy, prilákať ľudí, prilákať turizmom,“ povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský.

Odborná komisia víťazný projekt Liptovskej Tepličky ocenila za obnovu a zachovávanie historických krajinných štruktúr – terasových políčok, ako charakteristických čŕt krajiny v horských prírodných podmienkach prostredníctvom efektívnych manažmentových opatrení (hospodárenia).

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu bolo v roku 2014 nominovaných šesť projektov. Konkrétne obec Dravce s projektom Revitalizácia krajiny a protipovodňové opatrenia, obec Horný Tisovník s projektom Obnova historickej pamäte miesta, občianske združenie Priatelia trstenskej prírody s projektom Revitalizácia meandra Starého Hornádu, nezisková organizácia ProPolis s projektom Kolookruh Sĺňava - rekreačno-náučný okruh a obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Posledným nominovaným bolo občianske združenie TRIPTYCH s projetkom Hidepark Nitra - revitalizácia priestoru pre kultúrne aktivity.

Okrem laureáta ceny odborná komisia udelila aj dve osobitné uznania. Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody získalo uznanie za pochopenie hodnoty krajiny, environmentálne prebudenie komunity a revitalizácia krajiny prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Druhé osobitné uznanie získala obec Horný Tisovník za znovuobjavenie historickej pamäte, identity a symbolov miesta v krajine prostredníctvom čítania odkazu minulosti.

Na Slovensku je realizovaných množstvo príkladných projektov a stratégií, prospievajúcich ku kvalitnému manažmentu krajiny. Ide o aktivity, ktorých cieľom je starostlivosť o krajinu. Takéto projekty si zaslúžia pozornosť a je potrebné ich prezentovať ako príklady dobrej praxe. To je zároveň hlavná myšlienka Ceny Slovenskej republiky za krajinu.

Tretí ročník súťaže bol vyhlásený dňa 26. marca 2014 pri príležitosti VI. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine, v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technickej Univerzity vo Zvolene. V dňoch 14.- 15. augusta 2014 zasadla odborná komisia a na základe kritérií ceny zhodnotila nominované projekty.

Kandidáti sa na cenu aj v tomto ročníku prihlasovali na základe realizácie oprávnených projektov. Išlo o projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny; resp. so súhlasom, mohli byť nominovaní treťou stranou.

 

 

zdroj minzp

-news-
30. 10. 2014


comments powered by Disqus