Dnes je 25.06.2019

Druhý sviatok vianočný na Slovensku

V Druhý sviatok vianočný neplatili také striktné obmedzenia ako deň predtým, tento deň patril návštevám, vinšom a aj zábave.

Na svätého Štefana, teda na Druhý sviatok vianočný sa nevzťahovali také prísne obmedzenia ako v predošlé sviatočné dni. Napriek tomu aj v dnešný deň ľudia dodržiavali určité tradície. Jednou z tých najkrajších boli rodinné návštevy, v tento deň sa schádzali celé rodiny aj z okolitých dedín. Atmosféra v domácnostiach bývala veselšia a uvoľnenejšia.

Ľudia dodržiavali niektoré tradície už od skorého rána. Mládenci na Štefana chodili zavčas rána brodiť kone. Tento zvyk súvisel s tým, že sv. Štefan bol patrónom koní. Na Orave obsypali kone ovsom, tento zvyk sa vykonával na to, aby boli kone silné. Okrem toho sa na Druhý sviatok vianočný umývalo v studenej vode, toto malo zabezpečiť ľuďom zdravie počas celého roka. Okrem rodinných návštev domy navštevovali aj koledníci, ktorí dostávali výslužku. Večer patril zábavám, Štefanské zábavy existujú a sú obľúbené až do dnešnej doby.

Kto bol svätý Štefan?

Štefan bol prvým kresťanom zabitým za širenie Kristovho učenia. Okolo roku 31. ho ukameňovali Židia po tom, ako pred nimi vyhlásil Ježiša Krista za Božieho syna a povedal im, že zabili Mesiáša. Vysokopostavení Židia obvinili Štefana z rúhania, vyhnali ho za mesto a bez súdu ukameňovali. On sa počas kameňovania za svojich vrahov modlil. Známa je jeho posledná veta: "Pane, nezapočítaj im tento hriech."

Svätý Štefan mal povesť charizmatického rečníka, kazateľstvo však nebolo jeho hlavnou úlohou. Patril medzi prvých sedem diakonov, čiže pomocníkov dvanástich apoštolov, ktorí s pribúdaním obrátených nestíhali plniť všetky povinnosti. Grécke slovo diakonia znamená služba. Základnou povinnosťou diakonov bolo starať sa o chudobných a chorých a rozdeľovať milodary sirotám a vdovám. Bola to prvá forma cirkevnej sociálnej služby. Dodnes musia byť študenti teológie pred vysvietením za kňaza istý čas diakonmi, čiže pomocníkmi kňazov. Ide o nižší strupeň svätenia, na ktorý sa neviaže povinnosť celibátu. Diakon môže napríklad pochovávať, krstiť a sobášiť, nemôže slúžiť omšu.

Cirkev tento sviatok zaradila ako spomienku na tohto prvého mučeníka po viatku Božieho narodenia okolo roku 380.

 

 

zdroj Slovenské zvyky/ SITA

-news-
26. 12. 2018


comments powered by Disqus