Dnes je 03.06.2020

Finančná správa a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali dohodu

Finančná správa podpísala dohodu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, bude pomáhať pri vzdelávaní.

Prezident finančnej správy František Imrecze podpísal s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinandom Daňom Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti. Obe inštitúcie majú záujem o prehĺbenie spolupráce a spájanie vedy s praxou.

Partneri sa zaviazali navzájom si vychádzať v ústrety pri tvorbe bakalárskych, diplomových či dizertačných prác formou vypisovania odborných tém a vedenia prác zamestnancami finančnej správy. Tí budú študentom poskytovať konzultácie, odborné prednášky a podieľať sa na ich príprave pre budúce povolanie v oblasti účtovníctva, daňovníctva, financií a controllingu. Finančná správa im umožní napríklad krátkodobé stáže. Tiež sa zaviazala, že bude využívať odborné poznatky, nápady a pripomienky vedeckých a pedagogických pracovníkov Ekonomickej univerzity. Na základe memoranda budú môcť byť členmi pracovným skupín a komisií, ktoré pripravujú legislatívne podklady a ďalšie strategické dokumenty.

Ekonomická univerzita bude zase zabezpečovať odborné posudky, analýzy, reporty a návrhy k legislatívnym aj nelegislatívnym materiálom. Aby sa jej absolventi uplatnili na trhu práce, bude vzdelávací proces prispôsobovať potrebám z praxe. Obe inštitúcie sa v rámci spolupráce budú usilovať, aby účasťou svojich zástupcov podporili akcie organizované finančnou správou alebo Ekonomickou univerzitou. Ich zástupcovia tak budú účastníkmi seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí.

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

-news-
16. 09. 2018


comments powered by Disqus