Dnes je 21.10.2018

Finančná správa odoslala ďalšie upozornenia

Finančná správa poslala ďalšie upozornenia a v plánuje v tom pokračovať aj v novom roku.

Ďalšie upozornenie, ktoré finančná správa poslala do schránok svojich klientov na portáli finančnej správy, sa týkajú previazanosti nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb (DPPO). Toto oznámenie odoslala finančná správa elektronicky približne 696 subjektom. Oznamom ich finančná správa upozornila, že nález pri daňovej kontrole na DPH môže mať vplyv na DP DPPO subjektu, ktoré podáva daňový subjekt nasledujúci rok. Zároveň ich oznamom vyzvala na overenie správnosti údajov v daňovom priznaní k dani z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. V prípade, ak daňový subjekt pri kontrole zistí rozdiel na dani z príjmov, mal by tento nález zohľadniť dodatočným daňovým priznaním k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

„Cieľom takýchto informatívnych oznamov je zabezpečiť samonápravu zo strany klientov. Výhodné je to pre obe strany. Môžeme sa vyhnúť zdĺhavým daňovým kontrolám, veľkému počtu daňových exekúcií a klienti zase dostanú informáciu o tom, že nastala nejaká nezrovnalosť ešte pred tým, ako dôjde zo strany finančnej správy k nejakému konkrétnemu daňovému konaniu,“ vysvetlil pri spúšťaní projektu softwarning-u prezident finančnej správy František Imrecze.

Prvé upozornenie poslala finančná správa 24.novembra. Dostalo ho do schránok na portáli finančnej správy približne 530 klientov, u ktorých finančná správa zistila rozdiel medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH nad stanovenú hodnotu za obdobie september 2017 a tretí štvrťrok 2017.

Ďalšie upozornenia bude finančná správa posielať aj v novom roku, vždy podľa aktuálnej potreby. Od ich zasielania očakáva zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, predchádzanie zložitým daňovým kontrolám či zníženie počtu exekúcií.

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

-news-
05. 12. 2017


comments powered by Disqus