Dnes je 29.05.2020

Finančná správa pokračuje v školeniach

Pre veľký úspech školení k elektronickej komunikácii vyhlásila finančná správa ďalšie termíny školení na túto tému.

Pre veľký úspech školení k elektronickej komunikácii vyhlásila finančná správa ďalšie termíny školení na túto tému. Školenia sa v týchto dňoch konajú v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od roku 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Blíži sa termín na podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (január 2019), rovnako ako daňových priznaní k dani z príjmu (marec 2019).

Finančná správa chce pomáhať svojim klientom, a preto zorganizovala ďalšie bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov. Tí majú od 1. júla tohto roku zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa konajú v týchto dňoch v troch mestách na Slovensku - v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave.

Cieľom finančnej správy je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto nielenže výrazne zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku, ale zároveň pokračuje aj v školeniach, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Prvé školenia na túto tému sa konali ešte v máji 2018. Pre veľký úspech finančná správa pripravila ďalšiu sériu týchto bezplatných školení. Súčasťou školenia sú aj praktické ukážky registrácie na portáli finančnej správy či samotného podávania dokumentov, teda praktické príklady z praxe. Aj tento raz školia odborní lektori priamo z finančnej správy. Daňovým subjektom predvedú jednotlivé kroky názorne na obrazovkách, naživo, priamo v testovacom prostredí.

Finančná správa je pripravená v prípade záujmu od daňových subjektov vyhlásiť aj ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Svoj záujem môžu daňové subjekty prejaviť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. V prípade dostatočného počtu záujemcov vie finančná správa školenia k elektronickej komunikácii vyhlásiť aj v novom roku, ešte pred termínom podávania daňových priznaní k dani z príjmu.

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

-news-
05. 12. 2018


comments powered by Disqus