Dnes je 22.01.2022

Finančná správa rozoslala samosprávam o milióny eur viac

Finančná správa rozosielala samosprávam o niekoľko miliónov eur viac.

Finančná správa rozosielala samosprávam mlióny eur. Za minulý rok samosprávy celkovo získali 3,3 miliardy eur, čo medziročne predstavuje nárast o viac ako 131,7 milióna eur. Obce a vyššie územné celky dostanú viac peňazí z podielových daní.

Viac financií pre samosprávy spôsobil vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) oproti roku 2020. Obce a mestá si prilepšili o 92,2 milióna eur a VÚC o 39,5 milióna eur. Celkovo dostali 3,3 miliardy eur, čo je medziročne viac o 131,7 milióna eur.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu DPFO do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC, ako aj rozpočtové určenie a termíny, upravuje zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V súlade s ním je príjmom rozpočtov obcí 70% a VÚC 30% výnosu DPFO. Rozdeľovanie výnosu DPFO obciam a VÚC je podľa kritérií (napr. počet obyvateľov s trvalým pobytom; nadmorská výška obce; veľkosť obce; dĺžka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve VÚC; rozloha VÚC atď.).

Čítajte aj:

Koaličné naťahovanie času

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách Koronavírus na Slovensku

-news-
14. 01. 2022


comments powered by Disqus