Dnes je 25.06.2019

Finančná správa rozšírila miesta, na ktorých môžete podať daňové priznanie

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom, vieme čo im má uľahčiť situáciu.

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov. Daňové priznanie bude možné počas posledných marcových dní a prvého apríla podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch či v kultúrnych centrách. Finančná správa takto zvyšuje komfort daňovníkov pre podanie daňového priznania k dani z príjmov. Aj tento rok ich budú môcť daňovníci podať aj na ďalších viac ako 20 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových úradov a ich organizačných zložiek. Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu uľahčiť daňovníkom podávanie daňových priznaní k dani z príjmov.

Finančná správa upozorňuje, že na týchto miestach budú pracovníci finančnej správy preberať iba papierové daňové priznania. Daňové subjekty, pre ktoré je povinná elektronická komunikácia a ktoré si budú chcieť vybaviť napríklad autorizáciu na elektronickú komunikáciu, musia navštíviť štandardne daňový úrad.

Pre rozširujúcu sa povinnú elektronickú komunikáciu finančná správa neočakáva taký výrazný nápor pri samotnom podávaní daňových priznaní tak, ako tomu bolo v minulých rokoch. Napriek tomu už štandardne očakáva najviac podávajúcich v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave aj na daňovom úrade v mestskej časti Ružinov (ul. V. Clementisa). Okrem toho sa finančná správa aj tento rok dohodla s Ministerstvom vnútra SR a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici.

V Košiciach budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice. Podobné rozšírenie miest na podávanie papierových daňových priznaní pripravila finančná správa aj v ďalších mestách a obciach, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort. Okrem rozšírenia miest pre preberanie daňových priznaní bude posilňovať aj prevádzkovú dobu call centra a daňových úradov.

Čítajte aj:

Slováci myslia viac na poistenie

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

-news-
11. 03. 2019


comments powered by Disqus