Dnes je 07.07.2020

Finančná správa: Upozornenia majú úspech

Finančná správa začala rozosielať upozornenia, sú hodnotené dobre.

Pravidelné softwarningové upozornenia, ktoré zasiela finančná správa ako benefit svojim klientom, majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Vyplýva to zo štatistík. Priamy finančný prínos pre štátny rozpočet sa pohybuje v státisícoch.

Finančná správa pravidelne zasiela svojim elektronicky komunikujúcim klientom softwarningové upozornenia. V rámci kontrolnej činnosti ide najmä o upozornenia pre daňové subjekty o vplyve výsledkov daňovej kontroly na DPH na výšku dane z príjmov právnickej osoby a upozornenia na vplyv údajov z daňového priznania k DPH na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Upozornenie daňového subjektu, že výsledok daňovej kontroly na DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov právnickej osoby, zaslala finančná správa v troch etapách za minulý rok takmer 2 000 daňovým subjektom. Štatistické výsledky z prvých dvoch etáp sú veľmi pozitívne. Podané dodatočné daňové priznania do 31.12.2019 znamenali priamy prínos pre štátnu pokladnicu vo výške 440 000 eur zo zvýšenia priznanej daňovej povinnosti a ďalších 268 000 eur predstavuje zníženie daňovej straty. Z následných kontrol u daňových subjektov, ktoré na upozornenie nereagovali, sme do 31.12.2019 dosiahli nález vo výške takmer 5 mil. eur a ďalšie kontroly ešte vykonávame. Čísla sa budú zvyšovať, finančná správa momentálne vyhodnocuje tretiu etapu zaslania takéhoto upozornenia z minulého roka.

Upozornenie daňového subjektu, že údaje z daňového priznania k DPH môžu mať vplyv na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, zaslala finančná správa v roku 2019 v dvoch etapách. Celkovo 260 zaslaných upozornení prinieslo priamy prínos z podaných daňových priznaní vo výške 78 000 eur.

Finančná správa však v minulom roku v oblasti kontroly zaslala aj ďalšie upozornenia. Napríklad vďaka upozorneniu daňového subjektu, že podľa údajov o tržbách/príjmoch uvedených v účtovnej závierke/daňovom priznaní k dani z príjmov mohla vzniknúť povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH, požiadalo o registráciu k DPH dodatočných 93 daňových subjektov. Aktuálne vyhodnocuje finančná správa aj výsledky zaslaného upozornenia na nesprávne uvedenú výšku daňovej licencie v podanom daňovom priznaní k DPPO. Takýchto upozornení poslala koncom roka 2019 v počte 2248.               

V zasielaní takýchto priateľských informatívnych upozornení bude finančná správa pokračovať aj naďalej. Cieľom finančnej správy je totiž pristupovať k daňovým subjektom proklientsky a poskytovať im tak služby, ktoré nie sú pre štátnu správu bežné.

Čítajte aj:

Slovenská sporiteľňa má nový spôsob investovania

 

 

zdroj finsprava

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách

 

-news-
12. 02. 2020


comments powered by Disqus