Dnes je 27.03.2019

Liptovský Mikuláš: Cesty si najlacnejšie opraví mesto

Liptovský Mikuláš pri oprave ciest ušetrí, vďaka elektronickej aukcii sa podarilo pôvodnú ponúknutú sumu bezmála dva milióny eur s DPH znížiť na 1 055 000 eur s DPH.

Víťazom verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš na opravy miestnych chodníkov, ciest a výstavbu nových komunikácií či parkovísk, sú mikulášske Cestné stavby. Vďaka elektronickej aukcii sa podarilo pôvodnú ponúknutú sumu bezmála dva milióny eur s DPH znížiť na 1 055 000 eur s DPH.

„Podklady do súťaže si prevzalo deväť uchádzačov. Do elektronickej aukcie boli zaradení dvaja tí, ktorí predložili svoje ponuky v rámci verejného obstarávania. Najnižšia predložená ponuka z týchto dvoch bola 1 996 800 eur, ktorá bola teda aj začínajúcou sumou elektronickej aukcie. Uchádzači znižovali svoje ponuky v elektronickej aukcii viac ako hodinu, kým sa suma nezastavila na hodnote 1 055 000 eur, a ďalší uchádzač ju už viac neznížil,“ popísal priebeh aukcie predseda komisie pre verejné obstarávanie Ján Bonko, viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš. Ako druhý uchádzač v poradí skončila spoločnosť Eurovia SK.

Po podpise zmluvy s výhercom verejného obstarávania by mali Cestné stavby v roku 2018 zrealizovať za 1 055 tisíc eur nasledujúce akcie: Rekonštrukcia ul. Bernolákova – cesta a chodník; Rekonštrukcia ul. Jilemnického – spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774; Rekonštrukcia ul. Zgutha Vrbického – cesta, chodník a parkoviská; Rekonštrukcia ul. Tehliarska – cesta a chodník; Nájazd na cyklochodník ul. Vajanského; Parkovisko ZŠ a MŠ Demänovská ulica; Údržba – ul. Senická – vnútroblok – prístupová komunikácia, parkovisko, ľavostranný chodník; Údržba – ul. 1. mája – chodník; Údržba – ul. Nová – chodník; Údržba – ul. Za ulicou – cesta; Údržba – ul. Iľanovská – chodník. Vďaka ušetreným financiám z dnešnej elektronickej aukcie bude mesto ešte v tomto roku rokovať s výhercom súťaže aj o rekonštrukcii ďalších piatich ulíc.

 

 

zdroj Liptovský Mikuláš

foto ilustračné

-news-
15. 04. 2018


comments powered by Disqus