Dnes je 27.02.2020

Ministerstvo poskytne tisíce eur

Ministerstvo chce poskytnúť viac ako 600-tisíc eur.

Ministerstvo životného prostredia SR chce vyhlásiť v poradí už 54. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Výzva bude zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 600-tisíc eur.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy budú subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. Výstupom hlavnej aktivity musia byť socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov. Vyššie uvedené výstupy budú vytvárať metodický rámec pre realizáciu adaptačných opatrení zohľadňujúcich neistoty budúceho vývoja zmeny klímy.

Pôjde o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia predkladať ministerstvu kedykoľvek až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Čítajte aj:

Novela zákona posilní ochranu vzácnych území

 

 

zdroj minzp

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách

-news-
07. 09. 2019


comments powered by Disqus