Dnes je 29.05.2020

Ministerstvo poskytne v rámci projektu miliónové dotácie

Ministerstvo má k dispozícii niekoľko miliónov eur.

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti monitorovania vôd či skvalitňovanie monitorovacej siete. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 5,5 mil. eur.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy budú právnické osoby poverené ministerstvom životného prostredia na zisťovanie množstva, režimu či kvality povrchových a podzemných vôd, ako aj správca vodohospodársky významných vodných tokov na Slovensku.

Pôjde o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia predkladať ministerstvu kedykoľvek až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Operačného programu.

Čítajte aj:

Na Slovensku začína fungovať nový úrad

 

 

zdroj minzp

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách

-news-
11. 08. 2019


comments powered by Disqus