Dnes je 20.10.2020

Na kus reči s Michaelou Hulíkovou: Na Slovensku je samozrejmosťou, že pomoc štátu nahrádzajú ľudia

Pomoc druhým jej nie je cudzia, Michaela Huliková so svojim občianskym združením pomáha ľuďom a rodinám s ťažkým životným osudom.

Založila občianske združenie Pomocná ruka nádeje a pustila sa do tvrdej práce. Michaela Hulíková spolu so svojim občianskym združením pomáha ľuďom, ktorí zostali v bdelej kóme a ich rodinám. Všetko popri vlastných starostiach a vlastnej práci, len s pomocou rovnakých nadšencov ako je ona. Prvé úspechy po tvrdej práci prišli a prví pacienti s rodinami dostali finančnú pomoc, ktorá im aspoň trochu pomôže v ich situácii. Ako plánuje pokračovať vo svojej činnosti, dočkala sa podpory od štátu a čo si myslí o aktuálne situácii sa dočítate v našom rozhovore.

Občianske združenie Pomocná ruka nádeje pôsobí na Slovensku už istý čas, prezraď čo sa za posledné roky zmenilo?

Občianske združenie Pomocná ruka nádeje pôsobí na Slovensku od roku 2015. Za toto obdobie sa nám podarilo nadviazať kontakt so susednými štátmi, s Rakúskom, Nemeckom a Českom ktoré nám veľmi pomáhajú v rôznych smeroch. Problematika pacientov v bdelej kóme na Slovensku sa dostáva k verejnosti ako aj k ľudom, ktorí sú ochotní nezištne pomôcť a sú motivovaní k aktivitám smerujúcim k pozitívnym zmenám v sociálnom a zdravotnom systéme na Slovensku. Veľmi si vážim vzájomnú spoluprácu s inými občianskymi združeniami a jednotlivcami zameraných na pomoc ľudom so zdravotným hendikepom, v tomto smere je vidieť veľká empatia a súdržnosť Slovákov. Máme spoločný cieľ ktorý nás spája. Nedá mi nespomenúť v našich začiatkoch úsilie o zvýšenie opatrovateľského príspevku prostredníctvom petície, kde sa nám podarilo získať v krátkom čase 4 767 podpisov a mohli sme aspoň trošku štuchnúť do danej problematiky s ktorou bojovali rôzne občianske združenia dlhé roky a nakoniec sa im v tomto boji podaril zvíťaziť. Aj keď podľa môjho názoru, doterajšie zvýšenie opatrovateľského príspevku je nedostačujúce. Bol to nevyhnutný krok vlády ako prelepiť oči občanom a zabrániť ich búreniu.

Ty, spolu s ostatnými ľuďmi robíte veľký kus práce pre tých, čo to potrebujú a to všetko na úkor vlastných prostriedkov a času, dostala sa aj nejaká pomoc od štátu?

Od štátu sa nedostala žiadna pomoc. Na Slovensku je samozrejmosťou, že štát suplujú v tomto smere občania. Ľudia si pomáhajú navzájom.

Minulý rok sa v Bratislave a Trnave odštartovali charitatívne vernisáže Držme spolu, ide sa pokračovať aj tento rok?

Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ pokračuje na Slovensku aj tento rok. Zavíta už  31.05. do Serede a 20.09. do Žiliny. Organizácia prebieha už v plnom prúde od začiatku roku.

Aká suma sa zatiaľ podarila rodinám s ťažkým osudom prerozdeliť?

Vďaka charitatívnej vernisáži „DRŽME SPOLU“ sa nám podarilo vyzbierať sumu vo výške 1822,24 €. Vyzbieraná suma bola prerozdelená a osobne odovzdaná v adventnom období piatim rodinám na Slovensku s pacientmi v bdelej kóme. Každá rodina dostala sumu 365 €. Celkové financovanie charitatívnej vernisáže ako aj prerozdeľovanie vyzbieranej sumy bolo prehľadne zverejnené na stránke www.pomocnarukanadeje.sk.

S akými ohlasmi si sa zatiaľ v súvislosti s tvojimi akciami stretla?

Zatiaľ sme mali na naše aktivity len pozitívne ohlasy. Vďaka našim aktivitám sa daná problematika pacientov v bdelej kóme na Slovensku dostala medzi širokú verejnosť, čo bolo jedným z našich cieľov. Veľa ľudí nám bolo vďačných, že sme im cez naše aktivity otvorili oči a ukázali skutočný pohľad na realitu. Verejnosť si veľmi cenila, že financovanie našich aktivít je transparentné pre každého a každý cent bol vždy verejne prerozdelený rodinám, ktoré to potrebovali. Získali sme veľkú podporu zo zahraničia, z Čiech, Nemecka a Rakúska ako aj od samosprávnych krajov na Slovensku čo nás veľmi teší a je pre nás znamením, že ideme správnou cestou a robíme dobrú vec.

Si stále aktívna a stále máš chuť pomáhať, čo na to tvoji blízki a tvoje okolie?

Moje okolie a moji blízki, hlavne moji rodičia ma vo všetkých aktivitách podporujú v každom smere aj keď často počúvam, že by som mala myslieť viac aj na seba. No vedia, že to čo robím ma baví a napĺňa pocitom šťastia.

Každému sa stáva, že dôjdu sily, prípadne sa nedarí všetko tak, ako chceme. Kde vtedy hľadáš motiváciu a novú chuť?

Každú ťažkú situáciu beriem ako výzvu a školu, vždy dám do toho čo je v mojich silách a zvyšok  nechám na Boha. Nie vždy všetko ide podľa našich predstáv a nie vždy dokážeme ovplyvniť dané okolnosti ako by sme si to priali, aj v takýchto situáciách sa snažím nájsť niečo pozitívne a som vďačná za to čo je.

Aké máš do budúcna ambície s touto charitatívnou vernisážou?

Našou ambíciou je zrealizovanie charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ vo všetkých krajoch na Slovensku s cieľom stimulovať záujem verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím, ako aj posilniť vzájomné vzťahy komunity. Chceme verejne poukázať a zviditeľniť problematiku nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, či prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi. Od nich závisia osudy ľudí.

Okolo teba sa za tie roky vyskytli ľudia, ktorí chcú pomáhať, veríš, že na Slovensku sa to raz prelomí a pomoc druhým sa stane čoraz bežnejšou vecou?

Som optimista v každom smere a verím, že bude pribúdať viac a viac empatických ľudí ochotných nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Verím aj tomu, že príde čas kedy sa k štátnej moci dostanú len ľudia ktorí tu budú pre občanov.

Chcela by si niečo Slovákom, prípadne aj tým, čo tvoria zákony odkázať?

Ukážme spoločne, že nie sú nám občania v ťažkých životných situáciách ľahostajní! Nik z nás nevie čo mu prinesie zajtrajšok!

-Miroslav Vavra-
09. 04. 2019


comments powered by Disqus