Dnes je 25.06.2019

Na Slovensku bolo viac poistných podvodov

Počet poistných podvodov na Slovensku je väčší, poisťovňu chceli obrať o viac ako šesť miliónov eur.

Naťahovanie doby prerušenia prevádzky, snaha získať poistné plnenie za staré opotrebované stroje či snaha uplatniť si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli. Deficit prostriedkov riešia podnikatelia, firmy a živnostníci rôzne, niektorí sa uchýlia aj k poisťovacím podvodom. „Vďaka podvodom v podnikateľskom prostredí sme odhalili podvody dohromady za viac ako 6,3 milióny eur, čo je až 47%-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Viac ako tretina uchránenej hodnoty v sume 3,6 milióna eur bola pritom v oblasti priemyslu a podnikateľov. Rok predtým bola výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5 milióna eur. Ide teda o výrazný nárast,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová.

Umelé predlžovanie doby prerušenia prevádzky je častý spôsob, ktorým sa niektorí podnikatelia snažia neoprávnene navýšiť či získať poistné plnenie. „Riešili sme prípad, kedy v dôsledku pochybenia na strane subdodávateľa bola odstavená celá výroba. Keďže subdodávateľ nemal poistenú zodpovednosť, snažil sa dodatočne tieto riziká poistiť a vznik škody antedatovať. Išlo o škodu vo výške 80-tisíc eur, ktorú sa klient snažil neoprávnene získať,“ uvádza vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Prerušenie výroby je hrozbou, ktorej sa podnikatelia na Slovensku aj vo svete obávajú najviac. Potvrdil to aj tohtoročný 8. prieskum Allianz Risk Barometer 2019, v ktorom sa už po siedmy raz za sebou riziko prerušenia výroby a prevádzky stalo najväčším rizikom podnikania v celosvetovom meradle. „Straty, ktoré vzniknú vo výrobných podnikoch a spoločnostiach prerušením prevádzky sa navyšujú každým dňom prerušenia a vo finále sa môžu vyšplhať až na desiatky miliónov eur. Často ide o rozsiahlu majetkovú škodu, ktorá vznikne požiarom, explóziou či prírodným živlom a následnú finančnú škodu z prerušenia prevádzky. Samostatnou kategóriou je tzv. kontingentné prerušenie prevádzky, keď k zastaveniu výroby nášho klienta dôjde z dôvodu majetkovej škody, napríklad požiaru u dodávateľa klienta,“  objasňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Pokusy o poisťovacie podvody u podnikateľov sa objavujú v priemyselnej, výrobnej aj poľnohospodárskej oblasti. V poľnohospodárstve ide najčastejšie o pokusy neoprávnene získať poistné plnenie za opotrebované stroje, ktoré neboli pravidelne udržiavané. Takýmto spôsobom si niektorí podnikatelia chcú uplatniť generálne opravy prevodoviek, rozvodoviek, motorov a zdvíhacích zariadení strojov, ktoré sú vystavované extrémnemu zaťaženiu v poľnohospodárstve, napríklad kombajny, traktory a obrábacie stroje, ale aj stroje v nákladnej doprave, drevospracujúcom priemysle alebo ťažbe dreva. „Riešili sme prípad, keď podnikateľ v poľnohospodárstve nahlásil poškodenie zdvíhacieho ramena na traktore, ktoré malo vzniknúť preťažením. Náklady na opravu boli vyčíslené na 10-tisíc eur. Pri podrobnej obhliadke sme zistili, že poškodené rameno malo typické znaky opotrebovania po dlhodobom, 11-ročnom užívaní stroja, ktorý majiteľ kúpil minulý rok a v rovnakom roku nahlásil aj poškodenie. Po demontáži ramena sme objavili stopy po predošlej neodbornej oprave zváraním. Preverením histórie stroja sme zistili, že poškodenie vzniklo ešte u pôvodného majiteľa, ktorý neodbornú opravu aj vykonal. Traktor následne predal a poškodenie zohľadnil aj v predajnej cene. Požadované poistné plnenie sme preto zamietli,” opisuje konkrétny prípad V. Kosík.

Stúpla aj výška odhalených podvodov v oblasti privátneho poistenia, teda poistenia domov, bytov a ďalších nehnuteľnosti, a to na 690-tisíc eur. Niektorí klienti sa snažili získať poistné plnenie na opravu nehnuteľnosti po poškodení, ktoré nevzniklo primárne počasím, ale zanedbaným technickým stavom objektu. Prípadne vzniknutú škodu z poskytnutého plnenia neopravili a nahlásili novú škodu, ktorá však nevznikla. „V zime sme mali niekoľko prípadov, keď si klienti chceli uplatniť škodu spôsobenú ťarchou snehu aj na starých nehnuteľnostiach, ktoré mali prehnité trámy a navyše na fotkách z dátumu vzniku škody bolo v okolí do 5 cm snehu. V inom prípade si majiteľ stavby po rozsiahlejších škodách spôsobených požiarom či vodou chcel uplatniť náklady na zväčšenie domu, napríklad zhotovením prístavby domu a pri predkladaní faktúr tvrdil, že uvádza nehnuteľnosť do pôvodného stavu,“ dopĺňa V. Kosík.

Vďaka rozsiahlejšej kontrole a zavedeným produktovým zmenám naopak poklesol počet fingovaných úrazov aj podvodov za chirurgické zákroky. V oblasti životného poistenia však stúpol počet podvodov pri trvalých následkoch úrazu, najmä pri pokusoch o neoprávnené navýšenie plnenia, čo sa často deje v spolupráci s lekármi.

Poisťovňa Allianz – SP opäť riešila prípad, keď si autičkári na spáchanie podvodu najali kaskadéra. „Vodič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Prípady, kedy sú školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut sa z času na čas objavia,“ hovorí J. Zemanová. V rámci povinného zmluvného poistenia sa niektorí poškodení po dopravnej nehode snažia s pomocou zastupujúcej spoločnosti, ktorá sa vymáhaním nárokov zaoberá, uplatniť si navýšené nároky za bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Často pritom ide o zveličovanie následkov nehody, ktoré sa po odbornom posúdení buď nepotvrdia, alebo potvrdia len čiastočne. V havarijnom poistení v minulom roku poklesla výška odhalených podvodov na sumu 725-tisíc eur, najmä vďaka obhliadkam vozidiel starších ako 1 rok pri vstupe do poistenia.

Čítajte aj:

Na envirozáťaže pôjde viac ako 5 miliónov eur

 

 

zdroj allianzsp

foto ilustračné

-news-
12. 03. 2019


comments powered by Disqus