Dnes je 26.02.2020

Na Slovensku bude fungovať nový nástroj proti korupcii

Na Slovensku by sme mali mať nové protikorupčné opatrenia.

Na aktuálnom rokovaní vlády SR predložil vedúci Úradu vlády SR návrh Národného protikorupčného programu (NPKP). Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR: „Som presvedčený, že nastavujeme kvalitatívne nový systémový prístup, ktorý sa pozitívne premietne nielen do reálnych výsledkov, ale aj do vnímania spoločnosti."

Úrad vlády SR v úzkej spolupráci s jednotlivými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy bude zodpovedný za realizáciu konkrétnych opatrení a takisto za riadenie, koordináciu a pravidelnú aktualizáciu Národného protikorupčného programu.

Hlavným cieľom  NPKP je zmenšiť priestor a príležitosti pre korupciu vo verejnom sektore a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. Program obsahuje návrh 14 opatrení, ktoré vyplývajú aj zo skúseností z medzinárodných hodnotiacich procesov, ktorým sa Slovenská republika podrobila najmä v rámci OECD, OSN a Rady Európy (GRECO1 a MONEYVAL2) a z ktorých vyplynuli úlohy na zlepšenie situácie v oblasti prevencie korupcie a postihovania korupčných trestných činov.

V týchto opatreniach sa dôraz kladie nielen na oblasť prevencie korupcie, ale aj na zefektívnenie aktuálnej práce orgánov činných v trestnom konaní, posilnenie vzájomnej spolupráce a koordinácie týchto subjektov a do protikorupčného úsilia zapája aj širokú verejnosť.

Čítajte aj:

Novela zákona posilní ochranu vzácnych území

 

 

zdroj vlada.gov

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách

-news-
08. 09. 2019


comments powered by Disqus