Dnes je 21.10.2018

Novela zákona prinesie zmeny pre mestských poslancov

Národná rada SR posunula do druhého čítania návrh novely zákona ktorým chce znížiť počet poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, rovnako zákon mení aj odmeny pre poslancov.

Národná rada SR  posunula do druhého čítania návrh novely zákona ktorým chce znížiť počet poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Obce a mestá budú mať takýto počet poslancov:

- do 100 obyvateľov obce 3 poslancov

- od 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov

- od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov

- od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov

- od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov

- od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov

- od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov

- od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov

- nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov

Upraví sa aj poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Pri  poslancoch obecných zastupiteľstiev  môže byť odmena najviac jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku.

Zavádza sa tiež nový inštitút a to pričlenenie k inej  (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť niektoré zákonom ustanovené úlohy.

 

 

zdroj minv

foto ilustračné

-news-
06. 12. 2017


comments powered by Disqus