Dnes je 20.10.2020

O finančú pomoc prišli tisíce žiadostí, rozdelia sa milióny eur

Slovensko bude podporovať hospodárov miliónmi eur, prišli tisíce žiadostí.

PPA ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu. Spolu 2 331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 mil. eur. Ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov.

PPA na základe schémy štátnej pomoci na poskytovanie finančnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach zverejnila v roku 2020 dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z tohto opatrenia. V rámci prvej výzvy  bolo prijatých 2 247 žiadostí na sumu takmer 26,1 mil. eur. V rámci druhej výzvy bolo prijatých 84 žiadostí vo výške takmer 274 tis. eur. O celkovú sumu 26,38 mil. EUR požiadalo spolu 2 331 pestovateľov rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat. Po ukončení administrácie PPA  na svojom webovom sídle zverejní zoznam schválených uchádzačov o podporu, ako aj výšku schválenej podpory.

V porovnaní s predošlým rokom stúpol počet žiadateľov, ako aj celková požadovaná suma.  V roku 2019 o dotáciu požiadalo 2 213 subjektov, z čoho 2 031 subjektom bola táto podpora aj schválená a vyplatená. Spolu sa v roku 2019 vyčerpalo 23 038 724,78 eur. V tomto roku sa tak očakáva vyšší počet schválených žiadostí, ako aj väčší objem vyplatených finančných prostriedkov.

Aktuálne sa začali žiadosti administrovať. PPA bude s uchádzačmi o dotáciu komunikovať prostredníctvom systému ITMS2014+ a e-mailových schránok, ktoré si v systéme zadali ako kontaktné adresy. Žiadatelia by si preto mali priebežne kontrolovať svoje e-mailové schránky.

Poľnohospodári prostredníctvom tejto štátnej pomoci môžu získať dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty. Podpora je pritom priamo naviazaná na produkciu. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia získať finančné prostriedky na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky, či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak, či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča, či liečivých rastlín. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky.

Čítajte aj:

Ako sa bude obnovovať Slovensko? Tvorbu plánu obnovy kritizuje aj koalícia

 

 

zdroj mpsr

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách Koronavírus na Slovensku

-news-
18. 10. 2020


comments powered by Disqus