Dnes je 18.07.2019

Pripomíname si Deň Ústavy Slovenskej republiky

Presne pred 26 rokmi bola prijatá Ústava Slovenskej republiky.

Presne pred 26 rokmi bola prijatá Ústava Slovenskej republiky. Konkrétnejšie bola prijatá 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade vtedajším predsedom SNR Ivanom Gašparovičom a predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.

Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu.

25 rokov Ústavy bolo poznačených rôznymi zmenami. Počas prvej Dzurindovej vlády v roku 1999 bola zavedená priama voľba prezidenta. Následne v roku 2001 nasledovali povinné zmeny potrebné pre vstup Slovenska do Európskej únie a NATO (zmena štrukúry súdnej moci, zriadenie územných celkov, zriadenie nových ústavných orgánov).

Do Ústavy Slovenskej republiky zasahovalo už niekoľkokrát. Poslanci definovali manželstvo a ústavným zákonom zasiahli aj do súdnej rady a postavenia sudcov. Poslanci schválili aj ústavný zákon o zákaze vývozu vody. Článok 4 Ústavy Slovenskej republiky sa tak rozšíril o tento text: "Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon".

Niektoré  doplnky vyvolali veľké rozpory a diskusie. Pre niektorých odborníkov sa nezdali ako potrebné.

-Napísali.sk-
01. 09. 2018


comments powered by Disqus