Dnes je 26.05.2019

Sociálny systém a zlé rozhodnutia úradníkov poškodzujú ľudí beztrestne aj naďalej

Vytvorili si vlastný systém v systéme. Zlé rozhodnutia úradníkov naďalej poškodzujú ľudí odkázaných na pomoc druhých. Ministerstvo práce nekoná.

Nelogické a zlé rozhodnutia od stola, nezáujem, či neznalosť zákonov aj naďalej poškodzujú tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Vzniklo už množstvo článkov, kde sa pomenovali konkrétne problémy, s ktorými bolo konfrontované aj samotné ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu to s nikým na miestach, kde môže nastávať zmena,  nepohlo a na miesto konkrétnych riešení prichádzajú len frázy, ktoré v konečnom dôsledku nič nehovoria a nikomu nepomáhajú.

Zatiaľ ľudia, ktorí čakali od štátu pomocnú ruku trpia a posúvajú sa na hranicu chudoby. Samotný osud ich takmer vylúčil zo spoločnosti a zo strany štátu prichádza len ďalší odsun na kraj, pretože sa niekto tak rozhodne a mnohokrát aj mimo zákon. Podobný prípad zažíva muž, ktorému sa stal vážny pracovný úraz, ktorý mu zmenil život absolútne od základov a jeho dennou súčasťou sa stala pomoc od druhého človeka.

Základné činnosti sú prekážkou a to nie len kvôli problémom s pamäťou. Tento muž potrebuje celodennú opateru, no v nešťastí prichádza aj kúsok šťastia a tým je jeho manželka, ktorá je odhodlaná sa postarať. Aby mohla poskytnúť celodennú opateru musí nechať svoju prácu a tým pádom jej vypadne príjem. Ak si myslite, že v tomto momente nastúpil na scénu štát s opatrovateľským príspevkom, tak sa mýlite, úradníci sa zachovali absolútne neľudsky.

Podaná žiadosť manželky o opatrovateľský príspevok bola údajne posúdená a rozhodnutie úradníkov bolo zamietavé. Čo z toho, že dotyčný potrebuje celodennú starostlivosť, úradníci z úradu práce v rozhodnutí uviedli, že postarať sa o manžela je normálne a žiadny opatrovateľský príspevok nepriznali. Z tohto nechutného rozhodnutia sa doslova zdvihne žalúdok aj silnejším povahám.

Postarať sa o svojho príbuzného v domácich podmienkach je normálne, je to lepšie pre pacienta, ale aj pre štát. Práve preto vznikol opatrovateľský príspevok, ako istá kompenzácia pre opatrujúceho, ktorý sa logicky musí vzdať svojej práce a naplno sa musí venovať opatrovanému (bez rozdielu či ide o manželov, deti, či iných príbuzných). Tieto informácie zrejme pracovníci úradu práce nepoňali a tak od stola zamávali s osudom celej rodiny. Voči tomuto rozhodnutiu padlo odvolanie, ktoré je posudzované priamo na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Výsledok zatiaľ ešte nie je známy.

Čo s úradníkmi, ktorý toto celé rozohrali? Zrejme nič, aj naďalej pôsobia na svojich miestach a svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú osudy ťažko skúšaných ľudí. Absolútna beztrestnosť za svoje rozhodnutia, z nich robí nedotknuteľných. Na tieto prípady nereaguje nikto z kompetentných, dokonca ani po medializácii nemajú v sebe pohnútku začať konať na základe informácií, ktoré sa k nim dostanú. Inak povedané, ministerstvo práce vo vedení s ministrom práce Richterom prejavuje ustavičný nezáujem o ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Minister práce Ján Richter sa zamotal vo svojich tabuľkách o nezamestnanosti, kde sú čísla mimoriadne skreslené. Tejto problematike sa počas svojho celého obdobia nevenoval, úradníci, ktorí svojimi rozhodnutiami poškodzujú práva ľudí a vystavujú ich na hranicu chudoby za svoje rozhodnutia nemajú žiadnu zodpovednosť a toto im dáva pocit, že sú neohrození a beztrestne budú postupovať mimo zákon aj naďalej. Vytvorili si vlastný systém svojvôle v už beztak slabom sociálnom systéme. Poškodení väčšinou mlčia, pretože nemajú silu bojovať ďalej a neraz majú strach. Vedenie rezortu práce je pre takéto praktiky zrelé na odpis. Na ich neférové praktiky budeme poukazovať aj naďalej.

 

 

foto ilustračné

-Miroslav Vavra-
04. 11. 2018


comments powered by Disqus