Dnes je 25.06.2019

Úradníci chcú vedieť cenu nájomného za pozemky

Štát chce vedieť aký nájom sa platí za poľnohospodárske, či lesné pozemky, tieto údaje sa musia nahlasovať.

Štát chce vedieť informácie o výške nájmu za poľnohospodárske, či lesné pozemky. Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku. Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR.

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov hovorí: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.“ Takéto nahlasovanie je nová povinnosť, kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019.

Toto všetko upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného: „Nájomca poskytuje podľa §14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári.“

Čítajte aj:

Podnikatelia musia myslieť na daňové povinnosti, toto treba do konca januára

 

 

zdroj mpsr

foto ilustračné

-news-
11. 01. 2019


comments powered by Disqus