Dnes je 13.06.2021

Kauza kronika

Obyčajný zápis do kroniky vyvolal vášnivú diskusiu.

Tvorba kroniky mesta nie je jednoduchá záležitosť. Množstvo faktov, informácií, ich chronologické radenie a zároveň aj umenie citlivo popísať jednotlivé udalosti. Jednoducho to nie je práca pre každého. Zápis do kroniky mesta Sliač za rok 2010 prebiehal inak, ako býva zvykom, predovšetkým pre nespokojnosť bývalého primátora mesta s určitými pasážami navrhovaného dokumentu.

Exprimátor Koreň sa po zhliadnutí návrhu kroniky mesta za rok 2010 cítil mimoriadne dotknutý za určité slová, spomenuté v tejto kronike. Konkrétne sa mu nepáčili pojmy: "primátor vládol", označenie predaja mestskej kotolne ako "kauzu" a aj "súdne zmietnutie" jeho podnetu, ktorý podal na súd ohľadne výsledkov posledných primátorských volieb, práve v roku 2010. Banalita, alebo závažné poškodenie dobrého mena? Každý jedinec by podobné označenia vnímal inak.

A tak na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde poslanci mali schváliť zápis týchto riadkov do mestskej kroniky, sa strhol exprimátorov odpor voči týmto slovám. Mgr. Borbély, kronikár mesta v týchto výrazoch problém nevidel a tak sa naťahovanie, doslova o slovíčka začínalo rozbiehať. A to až do súdnych rozmerov, keď obidve strany pohrozili žalobami. V skutku solídne divadlo bolo ukončené až schválením kroniky so zmenami, ktoré ošetrovali práve tieto "bolestivé" vyjadrenia.

Dotknutý exprimátor mohol tento návrh kroniky pripomienkovaž už niekoľko týždňov pred schvaľovaním a aj to urobil, no chýbala mu oficiálnejšia forma. Perom písané pripomienky na skopírovanú stránku kroniky vyzerali skôr ako študentské poznámky. Obranou kronikára na tento odpor bolo konštatovanie, že kroniku sa snaží robiť pútavo a chcel zamedziť opakovaniu slovíčok a fráz. Toto vysvetlenie sa s pochopením nestretlo.  Ako tichý a nezávislý pozorovateľ som v duchu zauvažoval nad tým, čo by sa stalo ak by sa táto časť, ktorá sa dotkla človeka mala jednoducho pozmeniť? Bez kriku, tvrdohlavosti a hádok. V konečnom dôsledku by to kronike žiadnym spôsobom neublížilo, len pár odstavcov by bolo ochudobnených o pár nenudných slovíčok a fráz.

Kauza kronika bola dokonalým dôkazom, že aj veľkí chlapci sa vedia hrať na malé zákopové boje, ktoré v konečnom dôsledku nikam nevedú.

-Miroslav Vavra-
17. 12. 2013


comments powered by Disqus