Dnes je 16.06.2024

 

 

Občianske združenie „pomocná ruka nádeje“ je nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so ZTP.

Oficiálna stránka združenia a príbehy ľudí: http://www.pomocnarukanadeje.sk/

Občianske združenie je určené pre všetkých ktorým sa zo sekundy na sekundu zmenil život a kvôli zdravotnému postihnutiu sa ocitli v ťažkej situácii…

Ciele združenia:

1. Hlavný ciel je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotne ťažkým postihnutím.

2. Pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľudom so zdravotne ťažkým postihnutím.

3. Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti pre zdravotne ťažko postihnutým občanov.

4. Organizácia rôznych druhov činností s cieľom integrácie zdravotne ťažko postihnutých občanov.

5. Organizácia relaxačno – rehabilitačných pobytov pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.

6. Podpora pri zapájaní sa zdravotne ťažko postihnutých občanov do pracovného procesu v rámci pracovno právnych vzťahov.

7. Poradenská činnosť v sociálnej a právnej oblasti pre občanov sa zdravotne ťažkým postihnutým a príslušníkov rodiny.

8. Konzultácie a poradenstvo pre rodiny s členom so zdravotne ťažko postihnutím a vzájomná výmena skúseností pri starostlivosti, rehabilitácii a iných činností, ktoré napomohli pri ozdravení postihnutého člena rodiny.

Pomôžme spoločne tým ktorí to najviac potrebujú!