Dnes je 16.06.2024

Projekt Napísali.sk vznikol ešte v roku 2010 ako súkromný projekt, ktorý mal byť svojou myšlienkou iný ako bežný blog a zároveň iný ako bežný spravodajský portál. Počas krátkeho (ročného) fungovania sme si našli svojich čitateľov, ktorí sa na naše stránky vracali a vždy našli niečo zaujímavé na čítanie. Od októbra 2011 mal tento projekt pauzu.

 

Dnes sa znovu hlási k slovu v novom šate no s rovnakou myšlienkou, priniesť svojim čitateľom zaujímavý obsah, plus iný pohľad na svet, prípadne iný pohľad na rôzne témy nášho života.  Verím, že táto myšlienka dokáže osloviť široký okruh ľudí, ktorí si radi prečítajú aj iný pohľad na niekedy jednoznačné veci.

 

 

 

Napísali.sk

 

Pravidlá diskusie Napísali.sk

 

Prevádzkovateľ webu www.napisali.sk a Facebook stránky www.facebook.com/napisali.sk nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov. Príspevky v diskusii na webe www.napisali.sk a Facebook stránke www.facebook.com/napisali.sk vyjadrujú názory čitateľov a tieto príspevky nevyjadrujú názory prevádzkovateľa.

Každy používateľ diskusie na stránkach www.napisali.sk a Facebook stránke www.facebook.com/napisali.sk je za publikované názory plne zodpovedný podľa platných zákonov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ webu www.napisali.sk a Facebook stránky www.facebook.com/napisali.sk si vyhradzuje právo zablokovať prístup do diskusie a zmazať príspevky na stránkach www.napisali.sk a Facebook stránke  www.facebook.com/napisali.sk pokiaľ dôjde k porušeniu pravidiel.

V prípadoch vyšetrovania je prevádzkovateľ podľa právneho poriadku Slovenskej republiky povinný poskytnúť úplnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Používateľ diskusie odoslaním svojho príspevku do diskusie na stránkach www.napisali.sk a na Facebook stránke www.facebook.com/napisali.sk, súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

V diskusii je zakázané:

- propagovanie akýchkoľvek nezákonných aktivít, hlavne propagovanie (hoc aj nepriamo) počínania, ktoré by bolo v rozpore s platným zákonom Slovenskej republiky

- nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno webu www.napisali.sk a používať hanlivé, či neetické formy pri diskusii

- prostredníctvom diskusie propagovať akúkoľvek zárobkovú činnosť

- porušovanie autorských práv

- používanie neetických mien, napodobňovanie mien, hanobenie a používanie zavádzajúcich mien

- písanie vulgarizmov

- akékoľvek nadávanie, urážanie s použitím hanlivých a vulgárnych výrazov, či iný spôsob urážania jednotlivca, skupinky, alebo celej diskusie

- uverejňovanie telefónnych čísiel – zverejňovanie mailov je dovolené

- zahlcovanie diskusie textom,  emotikonmi, odkazmi, alebo iným spôsobom

- zverejňovanie odkazov (linkov), ktoré odkazujú na erotické galérie, porno, reklama, firemné stránky, predaje, warez stránky a stránky porušujúce autorský zákon SR

- propagovanie politických strán, aj nepriamo

- propagovanie rasovej neznášanlivosti otvorenou, alebo skrytou formou

- akékoľvek iné porušenie platného zákona SR a autorského zákona

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia platných pravidiel, budú voči nemu vyvodené dôsledky a nesie plnú zodpovednosť za svoje príspevky.

 

Pri porušení akéhokoľvek horeuvedeného bodu pravidiel, sa užívateľovi:

- vymaže príspevok porušujúci pravidlá webu www.napisali.sk a Facebook stránky www.facebook.com/napisali.sk

- zamedzí prispievanie do diskusie na stránkach www.napisali.sk a na Facebook stránku www.facebook.com/napisali.sk

 

Prevádzkovateľ webu www.napisali.sk si vyhradzuje právo individuálne posudzovať porušenie pravidiel diskusie na jeho stránkach. Prevádzkovateľ nie je povinný používateľovi vysvetľovať dôvody zmazania príspevku, alebo zamedzenia ďalšieho prispievania do diskusie.

 

Prevádzkovateľ webu www.napisali.sk si vyhradzuje právo tieto pravidlá diskusie meniť a dopĺňať.