Dnes je 13.06.2021

Sociálne siete a človek

Sociálne siete sa stali fenoménom 21. storočia.

Sociálna sieť sa stala fenomenálnym javom 21. storočia. Spája ľudí, dovoľuje im spoločne komunikovať, organizovať rôzne druhy stretnutí, či akcií. Bez diskusie, tieto siete majú svoje výhody, no o ich nevýhodách sa hovorí na môj vkus už pomenej. Nepotrebujem obrovské agitácie proti týmto novodobým druhom stretávania sa ľudí, ale dobre vieme, že všetkého veľa škodí.

Zámer tvorcov týchto projektov nebol v zotročení ľudí (dúfajme),  chceli predovšetkým vytvoriť niečo nové a samozrejme zarobiť. Používatelia sa v podstate zotročili sami. V západných štátoch prebehla trefná osveta v používaní sociálnych sietí, predovšetkým išlo o zvýšenie povedomia užívateľov ohľadom zadávania a zdieľania súkromných informácií medzi ostatnými ľuďmi. Tento projekt vyzeral tak, že náhodní okoloidúci boli pozvaní do stanu, kde sedel muž a ten im odrazu začal hovoriť udalosti z ich života. Trik spočíval v tom, že v zákulisí sedel tým ľudí, ktorí na základe mena (ktoré "obeť" musela prezradiť pri vstupe), vyhľadávali všetky dostupné informácie na sociálnych sieťach. A takto sa vďaka profilom a statusom úplne cudzí ľudia dozvedeli,  o rodinných udalostiach, osobných úspechoch a pádoch, nálezoch, či stratách, v podstate takmer o všetkom, čo sa kedysi nazývalo súkromie.

Existujú teda typy ľudí, ktorí na nástenku, či plochu zavesia čokoľvek, veď všetci to poznáme, každý z nás má niekoho takého medzi priateľmi. A tak sa môžeme dočítať čo mal náš známy na raňajky, obed, večeru, čo, kedy, kde a ako robil, čo robiť bude a čo robiť nebude. Dozvedáme sa aké je počasie a statusy typu snežííííí, pršííííí, to je zima, to je teplo sa množia kozmickou rýchlosťou.  Ľudia zdieľajú naozaj čokoľvek, bez premýšľania, bez obáv.

Do profilu si môžeme zadať úplne všetko. A užívatelia to využívajú, na ochranu žiaľ pozabúdajú a tak sa k ich adrese dostane každý, keď to pritiahneme za vlasy, tak ktokoľvek z celého sveta. Nemusí to okamžite znamenať ohrozenie, či hroziace nebezpečenstvo pre užívateľa, mnohí si to prečítajú a mávnu nad týmito informáciami rukou. No pri niektorých užívateľoch týchto sociálnych sietí sa dá ich život vyskladať ako puzzle deň po dni. V spojení s presným miestom pobytu vzniká zaujímavá kombinácia.

Mať čo najviac priateľov je in. Počty siahajú na stovky ľudí označených na sociálnej sieti ako "priateľ". Stáva sa to aj bez ohľadu na to, či daného človeka poznáme, alebo sme ho v živote nevideli, prípadne ani vidieť nebudeme. Predovšetkým deti a mladí si do priateľov dokážu pridať kohokoľvek, len preto, aby vzrastal ich počet a boli "obľúbenejší". S plne vyplnenými profilmi a denným postovaním všetkých činností je to opäť nie veľmi žiadúca situácia. Rovnako sa deti môžu stať obeťami virtuálnej šikany, ktorá sa nemusí vždy skončiť dobre, o čom nás presviedčajú aj občasné správy zo sveta. Virtuálna šikana potom nemá ďaleko k tej "reálnej".

Slovo priateľ týmto začalo významne strácať význam, pretože sa ním označuje už takmer každý. Pritom skutočné hodnoty priateľstva bývajú potláčané aj práve v týchto miestach menom sociálna sieť. Je možné, že dnešné deti už nebudú poznať pravý význam slova priateľ a budú si ho významne spájať s človekom, ktorý je takto označený v nejakom virtuálnom profile. Reálne priateľstvo budú možno spoznávať len sporadicky.

Najpozitívnejší význam majú sociálne siete hlavne pre firmy, či web stránky, ktoré sa môžu takto veľmi dobre zviditeľniť, nabrať nových klientov, alebo aj zvýšiť predaj svojich produktov. Je to skutočne dobrá reklama, do ktorej sa opláca investovať a má dosah na veľmi široký okruh ľudí. Reklamy pozvoľna na sociálnych sieťach pribúdajú a cielene zobrazujú všetko čo užívateľ (ne)chce. 

Napriek všetkému nezatracujme tento typ zábavky, má nesporne veľa výhod a veľa pozitív, netreba robiť zo sociálnej siete strašiaka, alebo nebezpečné miesto. Všeto záleží na samotnom užívateľovi aké miesto si v tom virtuálnom svete vytvorí. Stačí používať rozum. 

-Miroslav Vavra-
05. 12. 2013


comments powered by Disqus