Dnes je 07.05.2021

UNICEF

Dnes je medzinárodný deň UNICEF – Detský fond Spojených národov (angl. United Nations Children´s Fund)

18. 11. je medzinárodný deň Unicef. Sídli v USA v New Yorku a je to fond- organizácia, ktorú založili 11. decembra 1946. Jednou zo zakladajúcich krajín bolo aj Československo. V roku 1965 získal Unicef Nobelovu cenu. Pôsobí v 190 krajinách a patrí sem taktiež Slovensko. Unicef  riadi prezident a viceprezidenti, ktorí sa starajú o päť regiónov na svete. Momentálnym prezidentom je Anthony Lake, ktorý je volený na tri roky, práca prezidenta začína vždy k 1. januáru. Okrem týchto pracovníkov Unicefu pracuje pre Afriku osem pracovníkov, pre Áziu siedmi, štyria sú vo východnej Európe, piati v Latinskej Amerike a dvanásti sú v západnej Európe a Japonsku. Pre organizáciu pracuje veľa dobrovoľníkov na celom svete. Organizácia spojených národov Unicef je zameraná na pomoc deťom na celom svete a zároveň aj na ich ochranu. Táto nezisková a mimovládna organizácia pomáha deťom matkám hlavne prežiť. Zabezpečuje im jedlo, pitnú vodu, oblečenie, lieky, pomáha im aj po právnej stránke, ako sa brániť proti násiliu a taktiež pomoc uneseným deťom. Unicef pomáha humanitárne aj pri rôznych katastrofách. Celoročne robí dobrovoľné zbierky, ale hlavne v období Vianoc sú zbierky najvýraznejšie. Práve vtedy si uvedomujeme, že pomoc deťom je veľmi dôležitá. V celosvetovom meradle 91,5% darovaných prostriedkov Unicef využíva priamo na pomoc deťom, 2,8% tvoria náklady na administratívu, na manažment  5,7% .

Pri sume 7 €, ktoré by sme dobrovoľne posielali dokážu deťom nakúpiť a zabezpečiť napríklad rôzne druhy zeleniny, pomôcky do záhrad a na opravy škôl. Deti učia a vzdelávajú, ako majú pestovať zeleninu a ako sa v budúcnosti dokázať postarať o seba a svoje rodiny.

Na Slovensku Unicef  podporuje zdravý vývin a vývoj detí pred narodením a hneď po narodení. Vzdeláva matky o dôležitej výžive  novorodenca. Podporuje zmenu nemocníc na nemocnice priateľské k deťom (Baby Friendly Hospital Iniciative BFHI) Plaketa BFHI bola doteraz udelená 27 nemocniciam na Slovensku.

V roku 2012 Unicef malo príjem 3 958mil. US dolárov a celkové náklady boli 3 866 mil. US dolárov. Nakúpili sa vakcíny 1,9 miliardy dávok, ktoré sa použili v 96 krajinách. Viac ako 554 milióna injekčných striekačiek. Lieky za 226 miliónov US dolárov.  Pomáha sa matkám a deťom nakazeným vírusom HIV. Nakupujú sa tablety na čistenie pitnej vody, vitamínové tabletky, sanitárne balíčky. Nakupujú sa školské a športové potreby určené školám, taktiež sa stavajú školy vo viac ako v 30 krajinách. Nakúpia sa samozrejme aj hračky pre deti.  

Na Slovensku sa stará o ochranu práv detí a ich uplatňovanie  ombudsman  www.detskýombudsman.sk

 

 

 

 

 

-Martina-
18. 11. 2013


comments powered by Disqus