Dnes je 27.07.2021

Finančná správa začala spoluprácu, ktorá zabezpečí väčšiu bezpečnosť

Finančná správa začala so spoluprácou, ktorá má zvyšovať bezpečnosť.

Na Slovensku sa začalo so zaujímavou spoluprácou. Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci. Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia. Cieľom tejto dohody je efektívnejšia činnosť najmä v oblasti personálnej a  priemyselnej bezpečnosti. Spoločné úsilie by sa malo prejaviť aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Plnenie úloh zabezpečia vedúci útvarov a oddelení oboch inštitúcií. Spolupráca nebude mať žiadny vplyv na výdavky oboch úradov, každý z nich bude pokračovať v medziach svojich vlastných rozpočtov.  Dohoda nemá časový limit, zmluvné strany ju uzavreli na dobu neurčitú. 

Dohoda bola vedúcimi predstaviteľmi jednotlivých inštitúcií podpísaná ešte začiatokom mája. Národný bezpečnostný úrad (www.nbu.gov.sk) je ústredný orgán štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Úrad je národným kontaktným bodom pre kybernetickú bezpečnosť.

Čítajte aj:

V Smere už nie je taký jednotný názor ako kedysi

 

 

zdoj finsprava

foto ilustračné

 

 

Spravodajstvo Región O počasí Komentár Vlastnými slovami Zaujímavosti IT novinky O autách Koronavírus na Slovensku

-news-
22. 05. 2020


comments powered by Disqus